Noen ganger er sentralisering og skolesammenslåinger villet politikk

Høyre vil diskutere framtida til både Fagernes og de andre skolene i nordre del av  Ringsaker.

Høyre vil diskutere framtida til både Fagernes og de andre skolene i nordre del av Ringsaker.

Av
DEL

leserinnlegg
I Høyres program har vi tatt til orde for færre og større skoler i Ringsaker. Noen ganger er sentralisering og skolesammenslåinger villet politikk.

Når Høyre tar til orde for debatt rundt disse spørsmålene, blir vi ofte beskyldt for å drive med sentralisering for sentraliseringens skyld, men vi er faktisk ikke politikere på autopilot som klapper for alt, bare fordi det blir større.

Jeg er opptatt av at vi må møte fremtiden med løsninger som tar på alvor at samfunnet er i stadig endring. Vi diskuterer ikke en mulig nedleggelse av en skole for å endre et lokalsamfunn, tvert imot er disse debattene nødvendige nettopp fordi lokalsamfunn har endret seg.

Den aktuelle situasjonen rundt Fagernes skole, er et eksempel på at til tross for et godt tilrettelagt nærskoletilbud så synker elevtallet. Sammen med synkende fødselstall (i hele kommunen), kan det se ut som foreldre i større grad velger bort nærskolen mot et annet skoletilbud litt lenger unna. Denne valgfriheten er viktig for våre innbyggere, og kan bidra til at noen velger å bo litt mindre sentralt når de kan benytte seg av tilbud som de opplever mer relevant og passende for sin familie.

Ser vi utviklingsbildet i nordre del av Ringsaker i et større perspektiv, er det mye som tyder på at både demografi og økonomi peker på behovet for en helhetlig gjennomgang av hvordan kommunens skoletilbud i denne delen av kommunen skal se ut fremover. Det viktigste for Høyre er å sikre løsninger som gir barna våre robuste skoler med et godt læringsmiljø. Det kan selvfølgelig sikres både ved små som på store skoler. Vi mener imidlertid at større skolemiljø har åpenbare fordeler.

Det er attraktivt å jobbe i større fagmiljø som stimulerer til utvikling og nytenking. En bredere elevmasse gir barna større mulighet for å finne venner og et sosialt miljø hvor de trives og kjenner at de passer inn, ofte henger dette sammen med deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Det er lettere å tilrettelegge for helsesykepleiere og sosiallærere på større skoler, noe vi vet blir stadig viktigere for å ivareta elevenes psykososiale læringsmiljø.

Så er det vårt ansvar som politikere å finne en mest mulig effektiv forvaltning både økonomisk og strukturmessig. Mye kan tyde på at dette er lettere å ivareta ved større enheter.

Skolestruktur og spørsmål som berører lokalsamfunn trenger rom for prosess. Rådmannens forslag om å legge ned Fagernes skole er startskuddet for en slik prosess. Høyre har ikke konkludert i spørsmålet knyttet til Fagernes. Jeg er forøvrig ikke fremmed for at vi bruker litt mer tid enn frem til 01.01.21, slik at vi også får mulighet til å se hele nordre del av kommunen under ett.

Jeg tror vi vil tjene på en gjennomgang som avklarer situasjonen på lang sikt, fremfor en type skanse til skanse debatt hvor det råder usikkerhet om hvilken skole som eventuelt vil bli berørt hvis elevtallene fortsetter å synke. Fremtidig bosetting og trivsel i bygdene betinger avklarte løsninger for skolestruktur.

Kai Ove Berg, Ringsaker Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags