I « verdens rikeste land», bygd opp med likhet og rettferdighet av Ap og Gerhardsen etter krigen, i landet hvor det etter åtte år med Høyre og FrP i regjering, endelig er «vanlige folks» tur, står vi nå oppe i en situasjon med så høye strømpriser at vanlige folk faller ned i fattigdom og økonomisk utrygghet i et tempo og omfang vi ikke har sett før.

Folk fryser, bekymrer seg. Får kanskje skrapt sammen nok sparepenger, lånt av slektninger eller tatt opp forbrukslån - til å betale de første regningene. Men vet man ikke vil tåle mange flere slike regninger før man heller ikke har råd til å betale huslånet.

Bedrifter og organisasjoner går over ende på grunn av skyhøye strømregninger. Det er varslet at dette prisnivået må vi trolig regne med i ti år – til 2032 - i beste fall fem.

Hvorfor ble det slik? Hvordan greide politikere i vannkraftlandet Norge – som har bygd sin industri og velstand på billig, ren vannkraft , å skusle dette bort – uten innbyggerne forstod hva de gjorde?

Spørsmålet er- forstod de det selv?

Forstod de at summen av prisen for bygging av utenlandskabler, tilslutning til ACER, felles kraftmarked med Europa, bygging av vindturbiner, åpning for fritt kraftmarked hvor firmaer kan tjene millioner på å kun selge strøm, og elektrifisering av oljeplattformer – til sammen ble enorm?

Ingen politikere vil nå ta skylda. Eller er i stand til å ta ansvar.

Ap og H toer sine hender. Peker på alle andre. Peker bort. H mener de ikke har noe skyld- fordi de nå er ute av regjering. Ap mener de har levert etter 100 dager i regjering...

Men det er uansett «vanlige folk» og bedrifter som må betale for politikernes valg - som kanskje hver for seg var kloke - men som til sammen ble katastrofale.

På torsdag skal det tas nok en viktig beslutning i Lillehammer kommunestyre - som handler om å lesse enda flere milliarder i kostnader over på «vanlige folk» - eller ikke. Spørsmålet er om man ufortrødent skal gå videre med planer om å bruke 17,041 mrd kroner å å utvide av dagens gode E6 mellom Moelv og Øyer til firefelts motorveg. Selv om politikerne er klar over at 66% av kostnadene med motorvegen, altså 11,212 mrd (!), skal veltes over på «vanlige folk» i form av bompenger.

Eller om politikerne kloke erfaring med strømkrisa, si at vi, inntil videre, av hensyn til «vanlige folk» som ikke greier å betale strømregningene, kan leve godt med dagens gratis E6 med fem komplette planfrie avkjøringer i Lillehammer, som er uten svinger eller bakker, som går i luftlinje, aldri er stengt på grunn av vær, ikke er rasfarlig og ikke har ferje.

For å sette bompengekostandene i et "strømperspektiv": Strømpakka, «direktestøttetil strømkundene over nettleien» denne vinteren koster staten 8,9 mrd kroner. Altså 2,3 mrd MINDRE enn de bomavgiftene som staten senere vil kreve inn fra folk- om E6 utvides til motorveg.

Det vil trolig bli med bompengene som med strømregningene - det er først når det er for sent og alle beslutninger er tatt - at det blir gjort kjent for folk at de faktisk er de som skal betale.

Kanskje bompegeinnkrevingen starter i 2025 – året det er Stortingsvalget – og strømprisene fortsatt er skyhøye. Vil da Ap og Høyre si: «Ja dette er vår regning til dere. Dette stemte vi fram med viten og vilje i januar i 2022.» Eller vil vi vente oss en reprise av ansvarsfraskrivelse – slik vi ser om strømprisene?

Jeg håper Ap og Høyre stemmer for å sette motorvegprosjektet på pause i kommunestyret nå på torsdag.

Hilde Jorunn Hoven, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Sp)