Gå til sidens hovedinnhold

Nok et bomskudd fra Støen og LO Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Iver Erling Støen, regionleder LO Innlandet, fortsetter å legge sin beskyttende hånd over posisjonen i Lillehammer selv om det føres en politikk som de selv er imot (GD.no 3.4/5.4). Det begynner å bli en gjenganger fra den kanten. Også i 2019, da posisjonen var ansvarlig for en historisk storstilt innleie av vikarer innen helse og omsorg med en kostnad på 41 millioner kroner, var det ikke et snev av kritikk å spore. Men i stedet brukes det spalteplass på å kritisere undertegnede for å komme med påstander for å svekke posisjonen i Lillehammer. Det kan ikke forstås som noe annet enn et forsøk på en unna manøver, et forsøk på å rette fokuset over på noe annet fordi man har dårlig kort på hånda. For det passer vel dårlig å kritisere sine egne nå rett før valget?

Bedre blir det ikke av at Støen frikjenner lokalpolitikken for alt ansvar når det gjelder mangel på sosial boligpolitikk, og peker isteden på «andre mekanismer» og markedskreftene. Dette er beviselig feil. Kommunene har en rekke virkemidler de kan benytte seg av. Det finnes flere eksempler på kommuner som tar et aktivt grep for å motvirke en boligpolitikk som favoriserer de med god råd på bekostning av de med dårlig råd.

Støen påstår også at fortetting (byvekst innenfra) i seg selv ikke skaper økende boligpriser, en påstand som mangler rot i virkeligheten. Det er riktig at det er mange faktorer som spiller inn på de økte boligprisene, men det går ikke an å holde fortetting utenfor slik Støen forsøker å gjøre. Boligprisene har økt sammenhengende de siste 27 årene, men bak tallene skjuler det seg store forskjeller. Det er i sentrum prisstigningen har vært størst. Jo mer sentralt, jo større prisvekst (SSB). Mange ønsker å bo sentralt (SSB). Fortetting av leiligheter i sentrum driver derfor isolert sett opp etterspørselen og dermed også prisene. Hvorfor er kvadratmeterprisen på en leilighet nå opptil to-tre ganger så høy i sentrum som f.eks. i bydelene Nordre Ål og Busmoen?

Støen oppfordrer meg til å komme med løsninger for hva man må gjøre for å løse de vanskeligheten mange opplever i boligmarkedet. Det er vel ikke innbyggerne som skal ansvarliggjøres her? Men det er kanskje for mye forlangt å kreve at et rødt flertall, med LO Innlandet i ryggen, evner å legge fram ambisjoner og konkrete løsninger for en mer offensiv sosial boligpolitikk i Lillehammer?

Ulf Holberg, Lillehammer

Skivebom fra Holberg
Den sosiale boligpolitikken som forsvant - med LO sin stilltiende støtte

Sett sosial boligbygging på den politiske dagsordenen