I en strøm av leserbrev, sendt til aviser over det ganske land, hyller stortingspolitikerne Ove Trellevik og Ingjerd Schou fra Høyre kommunesammenslåinger under overskriften «Kommunereformen må fortsette». Trellevik og Schou påtar seg jobben som PR-agent for Høyre-regjeringens sentraliseringsprosjekt.

Høyre har brukt sin regjeringsmakt til å slå sammen 118 kommuner, 31 av disse ble slått sammen med tvang. Nå er planen at alle kommuner, med færre enn 5000 innbyggere, skal slettes fra kartet og små kommuner straffes økonomisk om de velger å forbli selvstendig. Man må ha gravd seg rimelig langt ned i papirmølla for å tro på at det finnes problemer som videre kommunesammenslåing vil løse, eller at tvangssammenslåing er ønsket av folket.

Som stortingsrepresentanter for folk i Oppland vet vi at nok en runde med tvang og sentralisering ikke er svaret. Vi trenger levende lokalsamfunn og videre utvikling, ikke avvikling og sentralisering. Kommunesammenslåing skal ikke tvinges på kommunene. Det skal være et frivillig valg uten utidig direkte eller indirekte press fra regjeringen eller statsapparatet. Slik er det ikke i dag, da mange små kommuner straffes økonomisk slik at de ikke klarer å overleve.

Senterpartiet mener at ressursene, som brukes på sammenslåing av kommuner og fylker, heller burde brukes til å styrke skolen, eldreomsorgen, og barnevernet

Senterpartiet mener det er bortkastet tid og penger å ha nye runder med kommunesammenslåinger nå. Kommunene har nettopp gjennomført «nabopraten» og vurdert hva som er best for innbyggerne i sin kommune. Da er det unødvendig at Høyre-regjeringen skal presse frem en ny runde. Senterpartiet mener at ressursene, som brukes på sammenslåing av kommuner og fylker, heller burde brukes til å styrke skolen, eldreomsorgen, og barnevernet.

Vi er uenige med regjeringen, som sier at kommuner med under 5 000 innbyggere må fjernes. Norges rikdom er bygget på naturressursene våre, og spredt bosetting har vært avgjørende for den verdiskapingen og velferdsutviklingen Norge har hatt – og som Senterpartiet ønsker å legge til rette for også framover. Regjeringens idé om at et gitt innbyggertall fikser de utfordringene og forskjellene man finner i kommune-Norge harmonerer ikke med kartet.

Senterpartiet er opptatt av å utvikle gode tjenester i hele Norge og vil sikre en kommuneøkonomi som gjør at alle kommuner kan tilby sine innbyggere trygg og god skole, verdig eldreomsorg og levende lokalsamfunn.

Marit K. Strand og Bengt Fasteraune, stortingsrepresentanter Senterpartiet