Mangel på samhandling gir kritikkverdige forhold innen rus- og helsetjenestene

Fylkesmannen har hatt tilsyn i flere kommuner i Oppland på kommunale tjenester til personer med rusmiddelproblem og psykiske lidelser. Flere til dels alvorlige avvik er avdekket.

Artikkeltags