Kommunen sa nei til hyttedeling – så klaget hytteeierne til Fylkesmannen

Familien ville dele de to hyttene opp i to eiendommer. De fikk først nei fra Nord-Fron kommune, men nå har Fylkesmannen i Innlandet opphevet vedtaket fra kommunen.