Gå til sidens hovedinnhold

Norddalen må bygge på de beste

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Nord-Gudbrandsdalen får omstillingsmidler. I løpet av noen år, vil Sel kommune trolig få tilført et tosifret millionbeløp. Kommunen vil sitte i førersetet for en omstilling og en mulighetsjakt som berører hele arbeidsmarkedsregionen. Nå må Sel og nabokommunene finne ut av hvordan også resten av regionen skal involveres og engasjeres.

Bakgrunn for hele pakka er først og fremst avviklingen av slakteriet på Otta. Den rammet hele norddalen, slik nesten alle store endringer i arbeidsmarkedet gjør. Når vegen ut av en vanskelig situasjon skal stakes ut, må hele regionen føle eierskap til prosessen.

Fortsatt gjelder det forbehold at statsbudsjett vedtas av Stortinget, men det meste tyder nå på at omstillingspengene kommer. Sel kommune må finne penger til en årlig egenandel på halvannen million. Kommunen har ikke råd til å la være. Regionen har ikke råd til at kommunen lar være.

Det er tid for å bygge optimisme, entusiasme og pågangsmot

Like viktig er det at dette ikke blir en ren offentlig greie, for sterkt preget av politikk og byråkrati. De viktigste spillerne i det som nå skal skje, er folk som allerede driver næring i regionen, folk som kan regionens styrker og svakheter, som kan sette fingeren på forhold som står i vegen for nyetableringer, og som med andre og bedre vilkår kanskje også selv kan bidra til sterkere vekst i regionen gjennom knoppskyting.

Denne prosessen må drives på måter som bidrar til optimisme og risikovilje. I neste runde må storsamfunnet også vurdere hvordan bidra med risikokapital. Det er langt til målet, men med omstillingsmidler over statsbudsjettet er arbeidet endelig i gang. Det er tid for å bygge optimisme, entusiasme og pågangsmot.

Sel får penger til omstilling: – Dette vil vi gjøre for hele regionen