Norddøl må betale 20.000 i bot etter brudd på karanteneplikten