Gå til sidens hovedinnhold

Nordseter: Grenda trenger skjøtsel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordseter-planen bør baseres på at grenda skal tas vare på og skjøttes på en god måte.

  • Naturen og seterlandskapet trenger vern mot nedbygging og oppgraving
  • Beitemarkene trenger å beites slik at de ikke gror igjen
  • Bygninger må vedlikeholdes og restaureres

Selvsagt kan noen av grunneierne ønske seg nedbygging med hytter og etablering av shoppingsenter for å tjene penger på det. Slik destinasjonsutvikling er etter min mening ikke til fordel for kommunen eller allmennheten. Altså bør kommunen legge opp til at Nordseter skjøttes slik det er.

Nordseter fyller nå to-tre funksjoner:

  • Beiteområde
  • Utfartsområde for rekreasjon, friluftsliv, naturopplevelse og naturbasert idrett
  • Skogen kunne med fordel vært utnyttet som produktivt areal til tømmer og energivirke, men det ser ut til at det er minimal aktivitet

Jeg savner innspill fra aktive jord- og skogbrukerne. Debatten om Nordseter handler bare om destinasjonsutvikling kontra natur- og miljøvern.

Det er fire brukergrupper av Nordseter som utfartsområde:

  • Utfartsområde for Lillehammer-innbyggere (som ikke er hytteeiere)
  • Hytteinnbyggere (utenbys og Lillehamringer)
  • Turister som bor f.eks. på hotell i Lhmr, på dagstur
  • Tilreisende turister som bor på Nordseter i utleiehytte eller fjellstue/hotell

Alle disse er på Nordseter for å søke ro og fred, ta turer innover Fåberg Østfjell eller gropmarka/Sjøsetermarka når det er hardt vær.

Nordseter bør derfor skjøttes og tas vare på slik at stedet og området beholder de kvalitetene som finnes nå. En eventuell destinasjonsutvikling vil neppe innebære noen fordel for noen av de nåværende brukergruppene. Det er liten grunn til å trekke flere eller andre. brukere til stedet pga. nedbygging og naturslitasjen det vil medføre.

Erling Svela, Oslo/Nordseter