Nordseter Vel: – Områdereguleringsplan for Nordseter bør prioriteres før utbygging

Nordseter omfattes av flere viktige og aktuelle planprosesser framover, og Nordseter Vel varsler at de vil ha et ord med i laget.