Ligger håpet og fremtiden virkelig bare i mer strøm, flere kabler, nye veier og enda flere store hytter?

Av

Er vi i ferd med å ødelegge den naturen som får turister og hyttefolk til å oppsøke oss?