Gå til sidens hovedinnhold

Nordseters særpreg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Flott innlegg om Nordseter av Pål Espolin Johnson i GD lørdag 10.april. Det er så viktig at Nordseter ikke blir lik Sjusjøen eller Hafjell!

Jeg vil gjerne supplere hans innlegg angående servicenæringer på Nordseter. Danskene, tidligere Peter Kirk og nå Anders Friis har i «alle år» hatt kafé, en liten dagligvare butikk og sportsutstyr både for salg og utleie, sommer og vinter. Vi har mye å takke dem for! Dette pluss Fjellstuas tilbud skulle tilsi at det er aktivitet på Nordseter, i motsetning til «I dag er det ingen tilbud» som de tre investorene uttrykker i GD 7.april.

Hvorfor ikke bygge videre på det som er på stedet? Er det ønskelig og grunnlag for en svær kjedebutikk med dagligvarer, med mere?

Det er nå fastsatt et planprogram hvor blant annet 4 ulike ambisjonsnivåer beskrives, (se kommunens nettsider). I ambisjonsnivå 3 som ble valgt for Nordseter, inngår næring med moderat ambisjonsnivå, og fritidsbebyggelse med middels ambisjonsnivå. Hva vil moderat og middels nivå si? Her gjelder det å følge med når mer detaljerte planer legges fram!

Ambisjonsnivå 4 innebærer at Nordseter i stor grad bevares som i dag, med noe fortetting og vurdering av utbygging innenfor dagens regulerte område. Det tror jeg ville vært en tryggere framtid for å bevare Nordseters særpreg og en kontrast til nabokommunenes utbygging.

Kjersti Swensen, Lillehammer