Gå til sidens hovedinnhold

Norge må satse mer på norsk industri for å bli mindre oljeavhengige

Aktuelt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Boligen overtok som den store driveren av økonomien med murens fall, mens globaliseringen og manglende nasjonal bevissthet ført til tap av industri og nasjonalt industrieierskap til multinasjonale selskaper. Dette har vært kompensert med rentefradragets og boliginflasjonens velsignelser i ulike land, ikke minst vårt eget.

Hva lever vi av? Det er vanskelig å komme utenom at det oljesmurte boligindustrielle kompleks, anleggssektoren inkludert, som driver dette landet ubønnhørlig mot avindustrialisering, mens vi bruker penger på fjordkrysninger, landvind, firefeltsveier parallelt med jernbane, kraftnettet og flytting av etablerte anlegg og institusjoner og medfølgende rivning og nybygging.

Norge finansierer dette gjennom en oljeøkonomi vi i stadig større grad fordømmer. Vi prater om en omstilling som ikke skjer. Halvveis ut i 2020 er Fastlands-Norges handelsunderskudd på 142 milliarder, det vil si 4 prosent større enn i fjor. For juni er underskuddet rekordstort, det vil si 10 milliarder kroner, inkludert olje. Fastlandseksporten utvikler seg svakt, og vi importerer ikke minst transportmidler og maskiner.

Norge finansierer dette gjennom en oljeøkonomi vi i stadig større grad fordømmer. Vi prater om en omstilling som ikke skjer

Milliardene flagrer også når anlegg som Andøya skal flyttes til Evenes, Bodø kampflybase er flyttet til Ørlandet og det lenge har vært snakk om å bygge en tredje rullebane på Gardermoen framfor å bruke utbygde Rygge.

I Oslo skal Ullevål sykehus flyttes til Gaustad. NRK er på flyttefot og kan muligens ende på Tøyen når Munchmuseet nå ender i Bjørvika. Nasjonalgalleriet er allerede plassert i en bunker ved Aker Brygge.

I kjølvannet av unødvendige flyttinger, oppstår det store muligheter for eiendomsutvikling og salg. Oslos to beste gjenværende tomteområder er nettopp Marienlyst og Ullevål sykehus sitt område. Her kan det boligindustrielle kompleks virkelig utfolde seg og slik holde Norge i gang ved å bruke oljepenger som tjener private interesser.

Samtidig skjer det store investeringer i kraftforsyningen, parallelt med utbygging av landvind og elektrifisering av sokkelen og flere eksportkabler. Pengene brukes ikke til å styrke norsk produksjon, men til å øke eksport av kraft som råvare, eller grønnvaske oljenæringen, samtidig som industrien sliter med økt nettleie.

Hvis Norge ikke greier å flytte penger fra dyre og lite kostnadseffektive bolig-, anleggs-, kraft- og samferdselsprosjekter til prosjekter som bygger norsk industri og produksjon, er det ikke mulig å lykkes i å bli mindre oljeavhengige

De rødgrønne hadde en Nasjonal transportplan på 560 milliarder, mens den siste nå er på 1064 milliarder kroner. Til tross for dette er det ingen økning i industriinvesteringer. Bedre samferdsel gir liten industrieffekt, trolig fordi nesten all norsk industri i dag ligger ved sjøen. Samferdselsutviklingen er da heller ikke planlagt for industri og produksjon, men heller for hytte- og boligmarkedet, samt personforflytning.

Hvis Norge ikke greier å flytte penger fra dyre og lite kostnadseffektive bolig-, anleggs-, kraft- og samferdselsprosjekter til prosjekter som bygger norsk industri og produksjon og skaper omstilling og verdiskaping – er det ikke mulig å lykkes i å bli mindre oljeavhengige. Vi er for få her i landet til å greie alt på en gang. Industribygging må heretter gjennomsyre den store pengebruken – den industrialiserende stat fra etterkrigstiden må gjenskapes.

Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse