I en verden som står overfor en av historiens virkelig store omveltninger, trenger Norge en mer aktiv og grønnere næringspolitikk som tar hele landet i bruk. Sånn som bronse tok over for stein, og jern igjen tok over for bronse, skal vi nå finne veien ut av «oljealderen» og inn i en grønnere fremtid. Løsningen er sammensatt, men én ting er klart: Norge har ville fosser og grønne skoger. Der vil det ligge mye grønn næring fremover.

Arbeiderpartiet har sagt at vi, innen 2030, skal kutte over halvparten av de norske klimagassutslippene. Det skal vi gjøre, mens vi skaper jobber og bekjemper ulikhet. I stedet for å fokusere på symbolpolitikk, så har vi i Arbeiderpartiet øynene på de store utslippskuttene, og fremtidsrettede tiltak for å gjøre Norge og verden grønnere. For oss handler ikke klimakampen om å gjøre kjøtt så dyrt som mulig, eller å tvinge folk til å sykle med barn i barnehagen. Det handler om å bruke de fornybare ressursene som Norge har mye av, og bygge ny industri på det grunnlaget.

På 1950 tallet ble Nedre Vinstra kraftverk bygget. Det er et av de store kraftverkene i landet. Dyktige arbeidere, kloke hoder og offentlig kapital var med på å legge grunnlaget for vår felles velferdsstat. Det var god industripolitikk, god miljøpolitikk og god distriktspolitikk. Det ligger fortsatt et stort potensial i en videre utbygging og utnyttelse av vannkrafta. Og slik vi bygde ut vannkrafta, sørga for arbeid og inntekter til fellesskapet, skal vi gjenreise landet etter koronaen.

Ta skogen her i Innlandet for eksempel. Vi er Norges største og viktigste skogfylke, og potensialet for vekst i skognæringen er enormt, fordi vi vet at det tjener næringslivet, distriktene og klimaet. Men i dag er rammebetingelsene for treforedlingsindustrien i Norge for dårlige. Høyreregjeringen har verken styrket rammene, eller styrka næringen med penger. En regjering som vil skape muligheter i Norge, gjør dumt i å ikke satse på skogen. Åtte år med manglende støtte er nok – nå må det handling til!

Etter høstens stortingsvalg vil vi føre en aktiv næringspolitikk for hele landet. Gjennom en egen vekstplan for Innlandet har vi synliggjort 10 viktige satsingsområder vi ønsker å ta tak i. Med utvikling og utbygging av nye industrieventyr, så skal vi gjennomføre et rettferdig grønt skifte, mens vi får folk i jobb og styrker velferdstjenestene våre. Skal vi klare dette, må vi ta i bruk lokale muligheter, som ny aktivitet på sponplatefabrikken i Kvam og anlegg for gjenvinning av tremateriale på Braskereidfoss. Og gjennom dette arbeidet kan vi sikre at ungdom kommer i jobb, opparbeide kunnskap som er internasjonalt ettertraktet, og passe på at vi stiller krav til et trygt og organisert arbeidsliv.

Dette er bare noe av det vi vil gjøre for regionen vår når vi kommer i regjering etter valget, og initiativ som dette tar Arbeiderpartiet en lederrolle for i hele landet.

Vi må satse mer på vannkraft, havvind og annen fornybar energi. Norge kan igjen sette seg i førersetet for en energiproduksjon som resten av verden kan se til, nettopp slik som vi gjorde med vannkraft. I åtte år har det manglet på ambisjoner og vilje fra regjeringen. Nå trenger vi en næringspolitikk som stiller opp for næringslivet, og gir gode rammevilkår for det vi skal leve av i fremtiden. For i stedet for å sende tømmeret ut av landet - skal vi bygge ny industri, skape nye arbeidsplasser. I Gudbrandsdalen. I Innlandet. I hele Norge.

Rune Støstad, stortingskandidat for Arbeiderpartiet