Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og vanlig diaré.

Kommuneoverlege, Anders Brabrand forteller at det var tirsdag at den første pasienten ble syk. I dag, onsdag, er fem andre syke, hvorav en hører til personalet. Totalt er det altså seks syke, hvorav fem er pasienter. Det er smitte på to forskjellige avdelinger, på langtidsavdelingene.

Satt inn tiltak

- Vi har tatt prøver og sendt inn til laboratoriet, men har ikke fått det bekreftet, men utfra sykdomsbildet så antar vi at det er norovirus, sier kommuneoverlegen.

- Det er en vanlig omgangssyke med kvalme, diaré og oppkast. Det er et vanlig virus i skoler og barnehager på vinteren og er ekstremt smittsomt. I ett gram avføring og oppkast er det nok til å smitte hundretusener, hvis man får det i seg, sier Brabrand.

- Tiltakene vi har satt i verk er standard tiltak: isolere folk på rommene, bruk av smittevernutstyr, skjerpede rutiner på håndhygiene og renhold. Ekstra rutiner er knyttet til matservering. Vi har sagt at vi helst ikke vil ha besøk, men er det noen pårørende som har tungtveiende grunner, så gjør vi individuelle vurderinger.

Frykter at smitten brer seg

Han sier at de ikke vet hvor smitten kommer fra, men at de fra andre steder vet at pårørende kan bringe med smitte inn. Har du hatt oppkast eller diaré så må man holde seg unna i minst 48 timer.

- Vi frykter at det kan øke mer til i morgen igjen. Vi må bare gjøre det vi kan, og håpe at det roer seg. Dette er et tilbakevendende problem på sykehjem. For vanlige oppegående mennesker, er ikke dette farlig, men på disse som er langtidsboere på sykehjem, så kan det være farlig. Og det er uansett veldig ubehagelig på disse pasientene som er svake fra før. Vi tar det veldig alvorlig, men vi ser at det kommer av og til likevel, sier Brabrand og legger til at de kommer til å sende informasjon til alle pårørende.