Det er store forhåpninger til flertallsmerknaden om innretning av totalisatoravgiften, som ble vedtatt da Stortinget behandlet statsbudsjettet i høst. Alle partiene som støttet merknaden gir med dette tydelig beskjed til regjeringen om å bedre rammevilkårene og rette opp i den konkurransehemmende situasjonen som avgiften setter hestenæringen i. I tillegg kan Senterpartiet vise til full fjerning av avgiften i sitt alternative budsjett, noe som uten tvil er den beste løsningen for hestesporten og -næringen.

For det er ikke til å legge skjul på at hestenæringen er i en vanskelig situasjon. Det blir født færre føll, det er færre startende hester og rideskoler må legge ned. Dette i tillegg til forfall på anlegg og manglende økonomisk kraft til å ta den opprustningen som er nødvendig for at sporten skal overleve og vokse, er i dag kritisk og definitivt på etterskudd. Selv om den generelle interessen for hest er stigende i Norge, og Europa for øvrig, er det i Norge vist liten politisk vilje til å satse på en viktig distriktsnæring, før nå.

Det er derfor en stor glede og lettelse da flertallsmerknaden ble vedtatt, med så klare og tydelige signal om å lette situasjonen for å kunne satse på hest i Norge. Med Sverige som målbart land, har hestenæringen potensial til å omsette for om lag 35 milliarder norske kroner. Dette er en betydelig vekst, når vi vet at næringen i dag omsetter for ca. 7,4 milliarder norske kroner. Til sammenligning omsetter Sverige for 72 milliarder, noe som gir om lag 6 milliarder skattekroner til statsbudsjettet.

Innlandet Travforbund setter lit til at våre lokale politikere følger opp det deres folk i Stortinget vedtok i budsjettrunden. Dette vil rett og slett avgjøre hestenæringen sin fremtid. En satsing og endring av rammevilkår vil fortsatt sikre de norske hesterasene, gi barn og unge en meningsfull fritid og tilrettelegge for hest i helserelatert arbeid. For å kunne dette må totalisatoravgiften fjernes for at verdier skal kunne skapes.