Gå til sidens hovedinnhold

Norsk oljepolitikk bryter med Grunnloven!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da regjeringen ga ut oljelisenser i arktiske havområder i 2016, sviktet de dagens barn, ungdom og alle fremtidige generasjoners grunnlovsfestede rett til et levelig miljø. Vi støtter Greenpeace Norge og Natur og Ungdom sitt søksmål mot states oljepolitikk, som er helt ut av kontroll.

Norsk klimapolitikk har historisk sett bestått av store vakre ord om utslippskutt langt fram i tid, etterfulgt av liten gjennomføringsvilje. Å lete etter mer olje, i verdifulle, unike og sårbare marine naturområder, på 2020-tallet, når verden er i en klimakrise, er veldig, veldig trist.

Det er å kaste bort økonomiske ressurser, kloke hoder og viktig arbeidskraft som istedenfor kunne, og burde vært brukt på å bygge opp reelle grønne og løsningsorienterte næringer for framtida.

Det er grundig vitenskapelig dokumentert, blant annet i en rapport fra Oil Change International (2016), at selv de da-kjente reservoarene av olje, gass og kull sprenger karbonbudsjettet for 2-gradersmålet. Om vi skal holde den globale temperaturstigningen innen 1,5 grader Celsius, og følge Norge sine egne klimamål på 50-55% mindre klimagassutslipp innen 2030, innebærer det i praksis at de allerede utbygde oljeplattformene må avfinne seg med at betydelige mengder tilgjengelige petroleumsressurser, må bli liggende i bakken.

4. – 12. november pågår Klimasøksmålet mot staten i Høyesterett. De siste årene har vi sett lignende søksmål over hele verden har i økende grad, etter at engasjerte enkeltpersoner og organisasjoner har sett seg lei på hensynsløs klimapolitikk. I 2019 påla for eksempel den nederlandske høyesterett, sin nasjons myndigheter å kutte 25 prosent av sine utslipp innen utgangen av 2020.

Får klimasøksmålet medhold i Norge også, så er det en stor seier. Og da er det bare å brette opp ermene for å få til en regjering som kan starte et samlende og meningsfylt arbeid for å ta vare på den stakkars planeten, og det vakre landet våres.

Sigrid Daae Mæland, styremedlem i Grønn Ungdom Innlandet
Christoffer Tallerås, stortingskandidat på 4. plass for MDG i Oppland