Gå til sidens hovedinnhold

Norsk strømpolitikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Politikere og byråkrater prøver å forlede oss til å tro at svært lite nedbør i 2021 hadde store konsekvenser for norsk vannkraftbasert el-produksjon, og at dette er mye av hovedforklaringen på de ekstremt høye strømprisene nå. Men er det det?

Tilsig: Den mengde vann som samlet renner til et vassdrags totale nedbørsfelt.
Nyttbart tilsig: Den delen som kan nyttes til kraftproduksjon (Nedbør – fordamping + evt. flomtap).
1 TW= 1 milliard kilowatt
1 TWh= 1 milliard kilwatt-timer

Middelverdier/tilsig:
Normalår: 133,4 TWh
Tørrår: <105 TWh

Tilsig/år:
2019: 125 TWh
2020: 180,2 TWh
2021: 122,8 TWh

Norsk strømeksport i samme periode:
2019: 0,01 TWh
2020: 20,3 TWh
2021: 17,5 TWh

Norge er et land med lange, kalde vintre. Utfasing av andre energikilder til oppvarming har gjort store deler av husholdningene avhengig av strøm. Mangedobling av strømprisene får følgelig store konsekvenser. Det samme gjelder for næringslivet. Det burde de «kloke hoder» som var med å innføre den reguleringen av strømmarkedet vi nå sliter med, ha forutsett. Det gjorde de ikke!

Helge Jordhøy, Østre Gausdal