Norske kraftkommuner kan tape tre milliarder: – Mange innlandskommuner vil blø

Et ekspertutvalg går inn for å avvikle spesialordningene som gir kommuner direkte skatteinntekter fra vannkraft. I sum betyr det tapte inntekter til Innlandskommunene i størrelsesorden en halv milliard.