Nortura er avhengig også av et opinionsmessig og politisk marked

BESØK: Norturas ledelse skal med selvsyn få se hvor viktig Otta-anlegget er for kjøttsamvirket.

BESØK: Norturas ledelse skal med selvsyn få se hvor viktig Otta-anlegget er for kjøttsamvirket. Foto:

DEL

GD MENER
Onsdag kommer en mindre delegasjon fra ledelsen i Nortura, ledet av styreleder Trine Hasvang Vaag, til samvirkebedriftens anlegg på Otta. Forut for besøket er det presentert utredninger og uttalelser som tar til orde for både avvikling og fortsatt drift.

Det er vanskelig å se at styret på sitt møte tidlig i desember vil velge en mellomløsning. Det står om drift eller avvikling. Og hver slik sak blir mer og mer krevende å håndtere, etter hvert som det er stadig færre anlegg å vurdere nedlagt.

Norturas styre har selvsagt erfaringer for at krevende valg dreier seg om mer enn kroner og øre. Kjøttsamvirket vet at de representerer en virksomhet som også er avhengig av et politisk marked. Kjøtt og melk er de viktigste driverne for å opprettholde landbrukets legitimitet både opinionsmessig og politisk.

Det må derfor kreves overbevisende dokumentasjon for å tenke tanken om nedleggelse på Otta. Forvitring, strukturendringer og avvikling av kjøttnæringen i Nord-Gudbrandsdal er én virkning. Tap av markedsandel og leverandørers overgang til private mottak er en annen virkning. Svekket beredskap innad i egen organisasjon med Nortura Otta som et nav, opptar også mange.

Så vet selvsagt Nortura at fjerning av så mange arbeidsplasser vil være provoserende. Dette vil sende signaler innad i jordbruket langt utover regionens nedslagsfelt.

Nortura er i en presset økonomisk situasjon. Noe må gjøres i konsernet. Endringer er nødvendige. Men hvor, på hvilket grunnlag og med hva slags løsninger? Svaret kan vi få 4. desember.

Ett er sikkert, Nortura må bedre enn til i dag kunne dokumentere hvorfor kjøttsamvirket skal sette i spill alt det man kan tape for noen antatte millioner kroner. Onsdagens Otta-møte bør kunne gi bevisstgjøring om nettopp det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags