Lederen i GD etterlyser at Nortura må vise alle kort i forbindelse med planene for Nortura Otta. Til det svarer vi: Alle som har spilt kortspill vet at det er dumt å vise frem alle kortene underveis. Da kan du ende opp med svarteper.

Fem måneder har gått siden den siste kua gikk over slaktelinja til Nortura Otta, men det er fortsatt «ljos i glasom» på anlegget. Helt siden slakteriet på Otta ble bestemt nedlagt for omtrent et år siden, har konsern og tillitsvalgte jobbet med en plan for alternativ bruk. Inne på Otta-anlegget jobber i dag sju personer for å realisere denne planen.

Dette er det vi kan fortelle i dag: Nortura investerer i produksjon av et nytt Gilde-produkt, i en ny kategori, som skal målrettes mot forbrukermarkedet. Det ligger betydelig produkt- og konseptutvikling bak, og forhåpentligvis vil det bidra til vekst i kommunen og for Norturas eiere. Produktene vil få en lokal tilknytning til Otta og fjellregionen Rondane, og vil med all sannsynlighet komme for salg i løpet av de første månedene på nyåret. Det nye navnet på Norturas datterselskap er Rondane Produksjon AS.

Som Norturabønder og tillitsvalgte i systemet er vi stolt over arbeidet som er lagt ned av bondens selskap.

Vi forstår at gudbrandsdølene er utålmodige etter en avklaring. For mens vi skriver dette, er et nytt slakteri i ferd med å etablere seg og ber om pengestøtte fra kommunene i Nord- og Midt-dalen. Gudbrandsdal slakteri høster lokal applaus med enkel kommunikasjon: Ja til lokal produksjon og foredling.

Nortura er helt enig i dette. Vi vil også ha lokal produksjon og foredling, både i Gudbrandsdalen og i andre dalfører i Norge. På Otta skal vi satse på foredling.

Norturas jobb er å sørge for at det er mulig å drive lønnsom husdyrproduksjon i hele landet. Da er vi helt avhengig av en effektiv industri, slik at vi er konkurransedyktige både ut mot forbruker og bonde.

Nortura har også ansvaret for markedsreguleringen og har forsyningsplikt av kjøtt og egg. En effektiv markedsregulering er sannsynligvis den viktigste enkeltfaktoren for økonomien hos alle landets kjøtt- eggprodusenter. Skal Nortura klare å ivareta denne rollen må vi ha tilstrekkelig oppslutning.

Som en del av ansvaret vi har som markedsregulator følger også mottaksplikt. Det betyr at vi har forpliktet oss til å hente dyr til slakt og sikre lik pris, uansett om bonden holder til på det sentrale Østlandet, Otta, Skjåk eller i Balsfjord.

Skal Nortura forvalte felleskapets midler på best mulig måte, risikerer vi å ta upopulære valg. Beslutningene om nedleggelse av slakteriet på Otta, Brønnøysund, Fosen, Lillesand med flere, er gjort med ett mål for øye: At Norturabonden skal kunne drive lønnsomt landbruk i hver en krik og krok av landet vårt.

Og selv om noen påstår det motsatte: Nortura har ikke forlatt Gudbrandsdalen.

Vi skal nå etablere ny virksomhet på Otta. Flere detaljer kommer vi snart tilbake til. Vi må bare legge kabalen ferdig først.

Bjørn Magnus Tordhol, Lora, leder i regionutvalg Innlandet, Nortura
Hans Amund Braastad, Fåvang,styremedlem i Nortura

Nå må Nortura vise alle kort

Kortene er spilt, GD