Norturas anlegg på Rudshøgda er betydelig oppgradert etter mer enn to års arbeid med utbygging og modernisering. Samling av storfe på ett anlegg har både gitt bærekraftsgevinster og en langt mer effektiv drift. Og nedlegging av anlegget på Otta var en del av prosessen. Resultatene er bedre enn prognosene tilsa, ifølge Nortura selv.

Oppgraderingen av Nortura Rudshøgda er en del av femårsplanen «Ny Helhetlig Industristruktur» som skal gjøre Nortura mer lønnsomt og bærekraftig.

– Levert bedre enn beregnet

«I desember 2019 vedtok Norturas Konsernstyre å samle slakting og skjæring av storfe på Østlandet til ett anlegg for å redusere overkapasitet og effektivisere drift. Siden den gang er det gjort betydelig oppgraderinger på Nortura Rudshøgda. Nytt fjøs, moderniserte slakte- og skjærelinjer, økt bruk av automasjon og ledende teknikk er innført. Det nye anlegget gikk offisielt i normal drift 1. januar 2023. Allerede nå ser man gode resultater. Der det ble beregnet en forbedring på 15 og 7 prosent på slakting og skjæring ser man at den faktiske gevinsten er er oppe i 23 og 15 prosent pr. linje som følge av oppgraderingene», heter det i en pressemelding fra Nortura.

– Oppgraderingen av Rudshøgda viser at vi er på rett vei i vår plan om å fremtidsrette industristrukturen. Prosjektet har levert bedre gevinster enn beregnet, til rett tid og til planlagt kostnad, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen ifølge pressemeldingen.

Ved å samle storfe på ett anlegg har Nortura kunne investere i nye slakte- og skjærelinjer som tar unna større volum og i større grad automatiserer arbeidet. Dette øker kapasiteten og bedrer sikkerheten til ansatte vesentlig. Hev- og senk plattformer og flere arbeidsstasjoner minsker belastning for ansatte og øker tempoet på linja. Automatisert drift gjør også at man får bedre flyt.

Smart teknologi

Anlegget har utvidet kapasiteten i fjøset slik at de kan ta imot 50 prosent flere dyr pr. dag. Investeringer i nye maskiner og pakkelinjer bidrar også til flere bærekraftsgevinster, og man ser at ny maskinpark både reduserer plastbruk og gir mindre behov for ompakking.

Størst gevinst er det likevel på redusert bruk av fossil energi. Økt bruk at bioenergi har redusert bruken av olje med 37,5 prosent på to år. Vannforbruket er også tatt betydelig ned.

– Ved å investere i nytt stanseutstyr på linjene som steker kjøttkaker og karbonader reduserer vi poseforbruket og ser et redusert vannforbruk tilsvarende 180 000 liter per år, sier Bakkejord.

Nortura Rudshøgda er en av de første matindustrianlegg som har innført smart teknologi som muliggjør sporing av feil og feilkilder, dette er en teknologi man jobber fortløpende for å utvikle videre.

Mener nedleggingen var riktig

Arbeidet på Rudshøgda inngår som en del av en større omlegging i Norturas industristruktur Oppgraderingen markerer at første fase av industrien-strukturprosjektet nå er gjennomført. Dette innebar blant annet nedlegging av anlegget på Otta.

– Når anlegget opplever så tydelige og gode resultatene gir det oss trygghet på at beslutningen som ble tatt i 2019 var en riktig vei å gå. Det er mange som skal ha takk for et godt gjennomført arbeid, som ikke minst også leverer på forventningene eierne stilte da de ba oss snu hver stein for å effektivisere driften, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura i pressemeldingen.

Nortura har investert om lag 80 millioner kroner i oppgraderingen.