Etter visitasen i Dovre kommune, har biskopen i Hamar bispedømme lagt ut sin støtte til Nortura Otta og hele Nord-Gudbrandsdal som lokalsamfunn på sin egen Facebook-side.

«Det er tøffe dagar for dei tilsette, for Otta og heile Nord- Gudbrandsdal som lokalsamfunn. Denne omlegginga og effektiviseringa inneber ei sentralisering som rammar arbeidsplassar som ein treng for at folk skal kunne bu og leva her. Eg må òg nemna at før var ein oppteken av at dyr ikkje skulle fraktast for lang veg til slakteriet. Det verkar som om slike verdiar vert lagt bort når vedtak om sentralisering vert gjort. Eg føler med Otta og Nord- Gudbrandsdal som står i midt oppe i denne situasjonen.»

Biskop Solveig Fiske mener generelt at en av kirkens viktigste oppgaver er å peke på at urett angår oss alle. Kirken må bruke sin makt ved å se den enkelte – og bekrefte deres verd.

- I håpets navn skal vi sette søkelyset på det uløselige og konfliktfylte, ikke feie det bort, men anerkjenne smerten i det, sier hun på Hamar bispedømmes hjemmesider og fortsetter:

- Vil vi være en kirke som bringer håp, og forkynner budskapet om den store gleden for alt folket, må vi våge å nærme oss menneskers livserfaring.

- For meg er Jesus et sterkt forbilde i det å se mennesker, sier biskopen. – De som var lederskikkelser og myndighetspersoner rundt Jesus, var ikke sjelden opptatt av å verge Jesus for kontakt med ulike mennesker. Men Jesus tok et annet fokus. Han så den enkelte, om det var barn eller voksen, og behandlet dem som fullverdige mennesker. Når Jesus handler og snakker som han gjør, viser han kirken hvordan vi skal bruke vår makt: se den enkelte – og bekrefte deres verd.