Nortura på Otta er viktig for heile dalen

Sp vil kjempe for at Nortura vidarefører slakteriet på Otta.

Sp vil kjempe for at Nortura vidarefører slakteriet på Otta. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

I lesarbrev spør Vågå Ap om Senterpartiet kan støtte arbeidet med å bevare Nortura på Otta. Det enkle og eintydige svaret på det er JA!

30.5 i år skrev Anders Gustav Bjørnsen eit lesarbrev om saken, der han innleiar «En nedleggelse av Nortura-anlegget på Otta vil ha store og utelukkende negative konsekvenser lokalt. Det sier seg selv at både det direkte tapet av arbeidsplasser og ringvirkningstapet av å miste en så stor virksomhet og dens innkjøp av varer og tjenester fra andre vil slå svært hardt ut i en liten region som vår. Det er heller ikke tvilsomt at det for storfe blir en stor svekkelse av dyrevelferden når dyr skal fraktes minst til Rudshøgda.»

På Vågå Sp sin Facebook-side kommenterer Ap sin ordførarkandidat Live Langøygard lesarbrevet slik: «Godt oppsummert alle dei gode argumenta som florerer mot nedlegging av ottaanlegget».

I ein video publisert på Vågå Sp sin facebook-side for to veker sidan, les Turid Grimsbø Snerle frå programmet og seier at vi ser det som viktig å oppretthalde lokal foredling av råvarer, og syner nettopp til saka med Nortura.

I programmet vårt er eit av fem hovedpunkt: «Jobbe for betre utnytting av lokale ressursar og berekraftig foredling av lokale råvarer»

Å sikre foredling lokalt, som Nortura på Otta, er heilt sentralt i dette arbeidet.

Vi kjenner oss ikkje igjen i påstanden om at dette er ei vanskeleg sak for folk i Sp å kjempe for, her må vi stå saman framfor å gjere dette til eit partipolitisk spørsmål. Det er ikkje tvil om at dette er ei viktig sak for Vågå Sp, for heile regionen, og noko vi alle står saman om.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags