Regjeringa ønsker å fjerne tilskudd fra Husbanken til bygging av nye omsorgsboliger og sykehjem. Tilskuddene har i mange år vært så lave at de bare dekker en mindre del av byggekostnadene for sykehjem eller omsorgsboliger. Å fjerne tilskuddet helt vil sette kommuneøkonomien under sterkt press. På Lillehammer diskuteres både demenslandsby og rehabilitering av den eldre delen av Helsehuset. Med fjerning av statens tilskudd til bygging vil trolig slike tiltak bli helt urealistiske. Er regjeringas forslag et utspill for å ha "noe å gå på" i budsjettforhandlingene med SV, eller er det uttrykk for Ap og Sp sin prioritering i eldreomsorgen?

Helge G. Galtrud, leder Fagforbundets pensjonistutvalg, Lillehammer