26. april gjennomførte Kristiansand kommune en pressekonferanse hvor de sier de skal vedta en nullvisjon mot vold og overgrep mot barn. Nullvisjonen ble vedtatt i Kristiansand. Noksentrene jubler, og håper flere kommuner kommer etter. Ikke fordi vi tror at noen ønsker noe annet, eller at det ikke allerede jobbes med å sikre barn og unge en god oppvekst. Men at de tydeliggjør en innsats mot dette så konkret og så høylytt gir noen klare forventninger og et håp om synlige resultater. Vi tror også at det vil heve kvaliteten på det som det allerede jobbes med. Vi tror de vil gjøre mer. Vi tror også at vi kan si at når de lykkes, så vil også dette vises i færre voksne som trenger hjelp.

For:

Seksuelle overgrep er et av verdens største folkehelseproblem, og er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for dem som er utsatt.

33,6 % av kvinner, og 11,3 % av menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep, hvorav mange ble utsatt i barne – eller ungdomstiden (Thoresen og Hjemdal 2014).

Statistikken fra noksentrene i 2019 viser at våre brukere ble utsatt for første overgrep tidlig i sitt liv. 31 % før fylte 7 år, og 63 % var yngre enn 14 år.

Det er videre en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen.

En studie viser at de i snitt bruker 17, 2 år på å fortelle noen om overgrepene. Dette har blant annet sammenheng med at barna har hatt manglende forståelse og begreper for det de er utsatt for, og at de ikke har visst hvordan, eller til hvem de kunne fortelle det (Steine m.fl2017).

Noksentrene er et støttetilbud til personer som er utsatt for seksuelle overgrep, og til deres pårørende. Vi er en veiledningstjeneste til f.eks. skoler, barnehager eller andre i hjelpeapparatet som ønsker informasjon og veiledning om seksuelle overgrep. Vi er også ute og underviser om seksuelle overgrep. Vi er med andre ord til stede i forkant, når barn forteller, og etter overgrep.

At Kristiansand nå våger å rope at de har en nullvisjon mot seksuelle overgrep er viktig. Forhåpentlig så viktig at det smitter. For med en nullvisjon følger vilje, tiltak og handlinger som vil tjene hver enkelt innbygger. Nullvisjonen inkluderer mange i kampen mot overgrep, men gevinsten vil også være enorm. Vi ved noksentrene er her, og deltar gjerne i denne kampen.

Guro Hesselberg, daglig leder, Nok. Gjøvik