Ny brannstasjon blir for dyrt - kommunene avlyser anbudskonkurransen

Lesja og Dovre avlyser anbudskonkurransen i arbeidet med ny brannstasjon på Lesjaskog.