Gå til sidens hovedinnhold

"Ny E6 er bedre for Lågen" - Ikke rart respekten for vernet natur er så elendig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er helt utrolig og skremmende at vår eneste lokalavis kan presentere (tirdag den 6.april) en slik forsidesak som "Ny E6 er bedre for Lågen" uten et eneste spørsmålstegn. Det er ikke rart at respekten for vernet natur har så elendige kår i dette landet.

Vernet og uberørt natur blir hver dag ofret for å tilfredstille menneskelige behov. Jeg vil sitere biolog og professor Dag O. Hessen ” Det viktigste er ikke å restaurere naturen – men å la være å ødelegge den” (Apollon 1 – 2021)

Honnør til alle som engasjerer seg i debatten om Lågendeltaet naturreservat. Alt som kan gjøres for å forbedre reservatet både for dyr og mennesker ønskes velkommen. Vi ser fram til Busmoens vel og Vingar grendeutvalgs innspill i kommende høringsprosess, men det rokker ikke ved at saken gjelder et reservat med lovens strengeste vern. Nye veier skal ikke bygges i reservatet står det i forskriften.

Samfunnet må tåle en lavere fart og en smalere vei i respekt for den naturen vi har vernet. Dagens trasé kan med fordel forbedres, men en ny 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t er etter vår mening et lovbrudd.

Torbjørn Dahl, leder Lågendeltaets venner, Lillehammer