Ny E6 forbi Dombås står fremdeles på NTP-ønskelista til Nye Veier

I dag er E6 gjennom Gudbrandsdalen den vanligste ruten for turist- og persontrafikk mellom Trondheim og Oslo. Det meste av tungtrafikken mellom de to byene går på rv. 3 gjennom Østerdalen. Dersom Nye Veier sine ønsker innfris, kan E6 rykke opp som den vegen bilistene foretrekker.

I dag er E6 gjennom Gudbrandsdalen den vanligste ruten for turist- og persontrafikk mellom Trondheim og Oslo. Det meste av tungtrafikken mellom de to byene går på rv. 3 gjennom Østerdalen. Dersom Nye Veier sine ønsker innfris, kan E6 rykke opp som den vegen bilistene foretrekker. Foto:

Det kan ble ny E6 mot Dombås og videre nordover og vestover dersom Nye Veier får sine ønsker innfridd for NTP 2022–2023.

DEL

Etter at Nye Veier høsten 2019 la fram sin ønskeliste for Nasjonal transportplan (NTP) for 2022 til 2033 har de fått innspill. Nå er ønskelista oppdatert og justert til 18 nye strekninger nasjonalt. For Gudbrandsdalen sin del står de samme vegstrekningene ved lag:

  • E6 Otta - Dombås
  • E6 Dombås – Ulsberg
  • E136 Dombås – Vestnes
  • Rv 4 Oslo – Mjøsbrua

– Etter at Nye Veier satte strekningene på kartet i fjor høst har det vært mye aktivitet og oppmerksomhet rundt ønskelista. Det handler nok om et opplevd behov der ute, og engasjementet er stort. Det er bra, sier prosjektdirektør for E6 i Mjøsregionen i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

– Ny veg vil gi stor nytte

E6 er en sentral transportåre mellom nord og sør. Strekningen Dombås – Ulsberg går forbi Oppdal. Dombås – Vestnes strekker seg forbi Åndalsnes og er en viktig transportåre for de store eksportprodusentene på Nord-Vestlandet til kontinentet. Rv4 fra Mjøsbrua til Oslo er viktig for næringslivet og skal bidra til å forstørre bo- og arbeidsmarkedet i regionen.

– Nye Veier foreslår disse strekningene med utgangspunkt i analyser av hele riksveinettet. Strekningene vi foreslår til utvidelse av vår portefølje har høy risiko for ulykker, dårlig fremkommelighet og lave hastigheter. Dette er strekninger hvor nye vei vil gi stor nytte for dem som bruker dem, skriver Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

Nye Veier skriver at begrunnelsen for valgene er behov for redusert reisetid mellom byer, innad i regioner og næringslivets behov for effektiv transport over lange strekninger. Målet er å skape et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem innen 2050.

Artikkeltags