Lillehammer kommune har med kunngjøring på sin hjemmeside 28. juni 2019 kunngjort at høringsutkast til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer er utlagt til høring og med høringsfrist 16. august. Denne forskriften vil eventuelt. avløse forskrift vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2002.

Som abonnent reagerer jeg først på at høringen kommer nå i sommer -og ferietiden. Det er en periode hvor folk flest er mindre opptatt av å lese høringer m.a.

Lillehammer har et godt drikkevann som tilbys oss med utmerket regularitet og kommunen har Norges mest avanserte avløpsrenseanlegg som bidrar til høy vannkvalitet i Mjøsa og Mjøsas avløp helt til Ytre Oslofjord. Hittil har vi abonnenter kunnet fritt velge om vannforbruket skal betales etter målt forbruk (vannmåler) eller stipulert forbruk etter areal.

Kommunens høringsutkast er en meget grei revidert sak av en forskrift som har vært gjeldende i 18 år. Således er det vel lite å bemerke inntil vi leser § 3-9, Betaling etter målt forbruk. Dette gjelder for vann inn, men også for avløp ut/vann ut. Her i avsnitt tre står det: "Ved nybygg hvor byggetillatelse er gitt etter 01.01.2020 skal det betales etter målt forbruk." Lillehammer kommune har altså tenkt at generell plikt til å installere vannmåler i nybygg kan gjennomføres ved en forskriftsendring, og overstyre abonnentenes frie valg etter den gamle forskriften.

Generell plikt til vannmålerinstallasjon i Lillehammer kommune har vært til politisk behandling før – riktig nok for mange år tilbake – og blitt avvist Jeg regner med at denne sak fortsatt må ha politisk interesse. Til orientering er vannmålerinstallasjon obligatorisk i Ringsaker kommune. Lillehammer kommune kan ikke bruke en enkel forskriftsendring her. Saken må/bør m.a. godt begrunnes og hva det betyr for abonnentene og kommunen selv. Først må kommunen legge fram en sak til politisk behandling med begrunnet forslag til pliktig vannmåler installasjon. Vedtaket i denne saken kan deretter tas inn i gebyrforskriften.