Nylig kom FNs klimapanel med en ny delrapport. Rapporten viser hvilke urovekkende konsekvenser klimaendringer vil føre til. Rapporten viser at klimaendringer allerede har funnet sted, og ikke er noe som kommer i 2030. At vi holder oss til 1,5 graders målet er helt avgjørende for at folk på kloden skal kunne leve i et best mulig miljø og samtidig unngå store ødeleggelser på natur og dyrearter. Vi har allerede sett ulike følger av klimaendringer. Store hetebølger i USA, skogbranner i Sør-Europa og flom i Vest-Europa er kun noen av konsekvensene. Ekstremvær kommer oftere enn før. Vi vet ikke hvor neste hetebølge vil treffe, når vi får neste stor flom kommer eller når vi i Norge vil bli berørt av ekstremvær.

At vi evner å omstille oss til et samfunn basert på fornybare ressurser er avgjørende. Norge har både naturgitte fordeler og kompetanse som gjør at vi kan bli verdensledende innen havvind og grønn industri. Dersom vi ikke omstiller oss vil Norge tape konkurransekraft og arbeidsplasser. I en slik omstillingsfase trengs sterke fellesskapsløsninger som ivaretar hensyn til arbeidstakere, nødvendig kompetanse og langsiktig forvaltning av naturressurser. Den norske modellen for forvaltningen av både vannkraften og petroleumsressurser har sikret en rettferdig fordeling og fellesskapets interesser. Det samme er viktig i den grønne omstillingen som skal skje – rettferdighet og fellesskap. Dersom vi ikke omstiller oss vil andre land komme foran oss i kappløpet om ny grønn industriutvikling og arbeidsplasser. Andre land ligger allerede foran Norge i dette arbeidet. Derfor er moderne klimapolitikk både bra for miljøet, og det er bra for norske arbeidsplasser. Men det forutsetter en helhetlig politikk som kan se tingene i sammenheng – reduksjon i klimagassutslipp, trygghet for arbeid, rettferdig fordeling og at fellesskapet stiller opp og tar ansvar.

Arbeiderpartiet er det partiet som har den beste planen for hvordan vi skal skape de nye arbeidsplassene. Vi ønsker en storsatsing på grønne industriprosjekter blant annet innenfor havvind og treforedling/trevarer. Det er viktig å bygge videre på den industrien vi allerede har, samtidig som produksjonen må baseres på fornybare ressurser. Arbeiderpartiet er det partiet som skal kutte 55 % av Norges utslipp innen 2030 samtidig som vi holder folk i jobb.

Vi som bor i innlandet og Gudbrandsdalen har noen av de beste forutsetningene for å nå fornybar samfunnet. Vi har skogen, vi har jorda, vi har sterke kompetansemiljøer i både privat og offentlig sektor. I tillegg har vi en strategisk plassering sentralt i Norge med god kommunikasjon til store deler av landet. Å satse på grønn industri er å satse på innlandet. Vi ønsker en ny grønn retning for Norge.

Anders Brabrand og Christian Nilsen, Lillehammer (Ap)