Ny kultursti åpner i Gausdal 25. august: Historisk oppslagsverk i det grønne

Med frivillig innsats fra folk i nærområdet og med økonomisk støtte fra Gausdal kommune og Statskog, har pensjonistene Knut Skjeggestad, Ivar Blekastad og Johs. Harviken laget et kulturhistorisk oppslagsverk i det grønne.