Ny kurs i rovdyrpolitikken

AP AVGJØR: Frp og Sp er enige om endre Regjeringens rovdyrpollitikk. Det er nå opp til Arbeiderpartiet om vi får flertall, skriver Frps Morten Ørsal Johansen.

AP AVGJØR: Frp og Sp er enige om endre Regjeringens rovdyrpollitikk. Det er nå opp til Arbeiderpartiet om vi får flertall, skriver Frps Morten Ørsal Johansen. Foto:

Av
DEL

AKTUELT
Uka etter at Frp gikk ut at regjering varslet vi at det ville bli ny kurs i rovdyrpolitikken. Regjeringa fulgte ikke opp rovdyrforliket på en god måte, for å si det veldig pent.

Vi er mange som gremmes over rovdyrpolitikken som ble ført i den regjeringa vi selv var en del av. Selv om vi jobbet hardt, klarte vi ikke å få gjennomslag. Til det var kreftene internt i regjeringen for sterke. Erna var fast bestemt på at Venstre skulle få denne «seieren».

Frp står på rovviltforlikene fra 2004 og 2011 og ulveforliket fra 2016, og forventer at forvaltningen følger bestandsmålet som Stortinget har satt. Til tross for at det er gitt et betydelig antall fellingstillatelser på ulv i områder med mye dyr på beite, har det vært flere ulv enn det Stortinget la til grunn i 2016. Der bestandsmålet i 2016 var fastsatt til fire til seks ynglinger hvorav tre skal være helnorske, viser tallene at det for årene etter ulveforliket har vært et gjennomsnitt per år på 8,6 valpekull.

Rovviltforlikene har som mål å dempe konfliktene i rovviltforvaltningen, men regjeringas politikk har derimot ført til uro rundt dagens rovdyrforvaltning fordi man ikke blir fulgt opp etter Stortingets intensjon.

Men nå justeres kursen. I disse dager forhandles det på nytt om rovdyrpolitikken på Stortinget. Forhandlingene mellom Frp og regjeringspartiene er brutt. Frp har gått til den øvrige opposisjonen for å danne flertall. Frp og Senterpartiet har blitt enige om å tvinge regjeringen til å skrote forslaget om å lage en ny klageordning for saker om kvoter, lisensfelling og skadefelling – hvor departementet ikke lenger er siste klageinstans. Det er også enighet om å kreve at dagens inndeling med åtte regionale rovviltnemnder opprettholdes, og å be om et lovforslag som senker terskelen for hva som er å anse som nødverge, slik at handlingsrommet for å skyte ulv i nødverge endres.

Det er nå opp til Arbeiderpartiet om vi får flertall. Partiet sitter nå på nøkkelen til å få dempet rovdyrkonfliktene i store deler av landet – eller til å gi Venstre vide fullmakter til å holde konfliktene i live også fremover. Nå har de mulighet til å gjøre noe med det de bare har snakket om i årene i opposisjon. Vil de det?

Også representantforslaget som jeg var med på å fremme i februar i år blir behandlet i Stortinget nå. Her ber vi blant annet om å innskrenke det samlede forvaltningsområdet for ulv med 20 prosent. Det gjør at beitenæringen og distriktsbefolkningen får et større handlingsrom. Vi ber også regjeringen om å gjennomføre GPS-merking av hele den norske ulvebestanden. Det gjør at vi får bedre kontroll på ulvestammene og lettere kan skyte ulv som gjør skade i beiteområdene.

Vi er rimelig sikre på at Senterpartiet vil støtte oss. Arbeiderpartiet er vi usikre på. Jeg håper regjeringen ser alvoret i den situasjonen vi i flere år har hatt i ulvepolitikken. Vi holder selvsagt døra åpen for regjeringspartiene, men vi frykter at Venstre holder et for stramt grep om rovdyrpolitikken til at det er mulig å få til et flertall den veien.

Jeg har alltid hatt et over gjennomsnittlig engasjement i rovdyrpolitikken. Det er fordi jeg ser hvordan det påvirker livet til folk som bor i rovdyrområdene. Ikke minst gjelder dette bønder som driver med sau. Både husdyrhold og andre utmarksnæringer rammes hardt.

Livsgrunnlaget for bøndene som satset framtida si på sau har blitt borte. Næringer som baserer seg på utnyttelse av naturressursene har opplevd stor nedgang. Nå er altså mye av grunnlaget for disse sterkt redusert eller borte. Hva er det neste de skal oppfordres til å satse på? Bananer? Nei, da syns jeg heller at vi skal satse på å drive en rovdyrpolitikk som gjør det mulig med sauehold og annen utmarksnæring.

Morten Ørsal Johansen, stortingsrepr. (Frp), Oppland

Morten Ørsal Johansen

Stortingsrepr. (Frp), Oppland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags