Ny måling: 45 prosent av opplendingene velger Lillehammer sykehus

Opplendingene stiller opp for sitt nærmeste sykehus. En fersk meningsmåling utført for GD, viser at 45 prosent velger Lillehammer og 42 prosent velger Gjøvik.