KVAM: – Dyret ble sett på en skogsbilveg i det samme området som en ulv ble felt lørdag den 18. april. Så langt er det ikke funnet spor i vegen, og heller ikke andre tegn i området som bekrefter om det var ulv, forteller Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn.

Les også: Ulven i Kvam kom fra Sverige

Ingen gaupeskade

– Fra vår side er meldingen fra Veikledalen søndag kveld registrert i rovviltbasen som en ubekreftet ulveobservasjon, opplyser Steinset.

I pinsen ble fire lam tatt av gaupe i Etnedal. Statens naturoppsyn har hittil i vår og sommer ikke mottatt meldinger om sau og lam som er tatt av gaupe i Gudbrandsdalen.