Gå til sidens hovedinnhold

Ny plan for videre utvikling av Nordseter

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kommunestyret vedtok i mars ny arealplan for Lillehammer, etter nesten fire års arbeid. Hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikles fram mot 2030 er avgjort i denne, og i Byplanen. Likevel gjenstår det mye arbeid. Nordseter er et område som vi ikke har avgjort endelig. Her er det kommet mange innspill til nye utbyggingsområder. Disse innspillene er ennå ikke tatt stilling til. I arealplanen er det vedtatt at vi skal lage en områdeplan for Nordseter. Planutvalget starter opp dette arbeidet allerede nå torsdag 16. april.

Dette blir et viktig arbeid for videreutvikling av Nordseter som viktig reiselivsdestinasjon. Samtidig skal en slik områdeplan fastsette en byggegrense mot fjellet og mot Gropmarka. Områdeplanen skal sikre områder for utbygging av fritidsboliger og næringsarealer. Den skal sikre grøntområder, stier, skiløyper, vannveier og myrer, ta hensyn til landbruksinteresser, friluftsinteresser, veier og naturverdier, for å nevne noe.

Reiselivet er viktig for Lillehammer. Med flere attraksjoner som normalt trekker mange besøkende, slik som kunstmuseet, Maihaugen, familieparken og hoppbakkene. Vi har mange arrangementer igjennom året som trekker mange besøkende til byen. Fritidsboligene, hyttene, er også en viktig del av reiselivet i vår kommune.

Når vi setter i gang en prosess med en områdeplan, er det for å invitere bredt til et samarbeid, med mange interessenter om videre utviklingen.

I Lillehammer har vi et av landets fremste kompetansemiljø på reiseliv, på høgskolen. Her er det betydelig kompetanse om utvikling av reiselivet og fritidsboliger. Dette er kompetanse jeg, som planutvalgsleder, mener må trekkes inn i arbeidet.

I september i fjor var det en kronikk i GD fra flere tilknytta Senter for reiselivsforskning der de bl.a. skrev følgende: «En slik endimensjonal utvikling kan på lengre sikt svekke mulighetene for å opprettholde et variert tilbud som er attraktive nok for både gamle og nye eiere av fritidsboliger, for andre tilreisende og for lokalbefolkning».

Dette handler om å ikke bare bygge hytter, men også se på aktivitets- og opplevelsesbedrifter.

GD har også omtalt en rapport som ble presentert i november i fjor, som har tittelen «Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet». Denne rapporten kommer også fra miljøet på Storhove og viser hvor viktig utbygging av hytter er for økonomien og hva dette bidrar med i lokal verdiskapning.

Arbeidet med områdeplan handler om hvordan vi skal bruke arealene på Nordseter, innenfor planområdet. Utvikling av Nordseter som reiselivsdestinasjon handler om tilbudsutvikling. Hva Lillehammer skal sitte igjen med av verdiskapning, handler om å ta de riktige valgene og å utvikle en lokal næringspolitikk der vi tar disse valgene.

Utarbeidelsen av områdeplanen skal styres av planutvalget, men skal skje i et samarbeid med mange. Både grunneiere, utbyggere, innbyggere, hytteeiere, andre offentlige myndigheter, kompetansemiljøer og sikkert flere enn jeg kommer på nå.

Dette vil være et viktig arbeid for utvikling av Nordseter og vern av fjellet.

Knut Arne Vassdokken (Ap), leder Planutvalget i Lillehammer