Ungdommen er vår fremtid. Den må vi ta godt vare på. Kommunen har ikke råd til å bygge en ny skole selv. Vi har ikke økonomi til å ta opp nye lån. Men vi kan bygge en ny skole på Søre Ål som et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private interesser. Vi betaler «leie» hvert år. Vedlikehold dekkes av leia. Den årlige leien avtales før byggingen starter, slik at kommunen ikke står ansvarlig for eventuelle overskridelser. Etter leieperiodens utløp er skolen kommunens eiendom.

De eldre har skapt den velferden vi alle nyter godt av. De har fortjent en verdig alderdom. Kommunen har ikke råd til å ominnrede Ekrom Skole til et demenssenter. Men vi har mulighet til å bygge et demenssenter i samarbeid med private etter den samme modellen som er beskrevet ovenfor. Demenssenteret skal vi fylle med liv og aktiviteter.

Lillehammer kommune har lånt penger til over pipa: Kinoen, Terrassen, Lillehammer Skifestival, administrasjon har bidratt til å ødelegge kommunens økonomi. Hvis vi ønsker en ny skole og et demenssenter, må vi samarbeide med private. Hva er så problemet med det?

Det er ikke dyrere å gå i privat barnehage enn offentlig barnehage. Det er heller ikke dyrere for folk å gå i gatene våre selv om det er private aktører som hyres inn for å fjerne snø eller legge grus. AP har imidlertid fra gammelt av ideologiske fordommer mot et offentlig-privat samarbeide. Men det kan nå se ut til å tvinge seg fram en modernisering: Aps komitéleder for Helse og Omsorg, Geir Bjørke, har åpnet for et samarbeid med alle gode krefter – også private. Det blir interessant å se om opposisjonspartiene kan finne fram til et samarbeid slik de gjorde før jul, da de fikk flertall for sitt budsjettforslag med økt satsing på eldreomsorgen.

Noen sliter, og føler at de faller utenfor fellesskapet. Investeringer for å legge forholdene bedre til rette for dem, vil ha en tosidig effekt: De vil bli mer tilfredse, og mange vil få fram sitt potensial til det beste for seg selv og samfunnet. Målet må være å gjøre sosialklienter til en ressurs.

Verdiene må skapes. NHO har beregnet at det minst må skapes 2000 nye vekstarbeidsplasser i kommunen vår innen 2030. Hvordan skal vi klare det? Bedriftene trenger først og fremst en tomt. Vi må samle alle tomtene som kan brukes av bedriftene i et register. Arendal kommune kaller det en «næringsareal-bank». Vi må ta jobben med å kontakte de bedriftene som allerede er etablert i byen vår for å hjelpe dem med eventuelle problemer og spesielt legge forholdene til rette for å utvide virksomheten. Vi må «selge inn» byen vår til utenbys firmaer som kan tenkes å etablere seg på Lillehammer.

Vi må selge inn den fantastiske naturen vår både i Norge og i utlandet. Dette er selvfølgelig ikke noe nytt, men kan vi gjøre enda mer?

Vi skal ikke jage etter luftslott som vi ikke har råd til. Ny skole og/eller demenssenter ville være en jubileumsgave til byen vår som vil bli husket for all fremtid.

Jonas Øglænd, Lillehammer