For at togene til og fra Lillehammer skal gå oftere, er det helt nødvendig at det bygges togparkering på Hove nord for byen. Men det mangler både penger og prioritering, bekrefter Bane NOR.

Det er regjeringen og Stortinget som må prioritere og bekrefte investeringsvilje gjennom Nasjonal Transportplan. Nå ligger togparkeringen inne i en sekkepost for Dovrebanen, hvor det ikke finnes penger nok.

Togparkeringen, akkurat som dobbeltspor mot Lillehammer, handler om hva regjeringen ønsker å bruke penger på og hvor de ønsker å legge igjen pengene. Togstrekningen mot Lillehammer har de siste årene blitt skjøvet mer og mer ut i det blå. I NTP står det nå at det «jobbes videre med å vurdere mulige investeringer». Dette er en ansvarsfraskrivelse.

I et debattinnlegg i GD skriver stortingskandidat Rune Støstad (Ap) «Som stortingskandidater for Ap kommer vi til å fortsette kampen for full utbygging av Intercity til Lillehammer.» Støstad kommer med all sannsynlighet på «tinget». Nå må partiet holde sine lovnader og sørge for at strekningen mot Lillehammer på nytt prioriteres og konkretiseres. Dobbeltspor er viktig for folk og næringsliv i hele dalen, men også for å få ned klimagassutslippene regjeringen har forpliktet seg til.

Les også

Intercity helt fram til Lillehammer