Gå til sidens hovedinnhold

Ny tunnel over Strynefjellet er bra for Gudbrandsdalen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


På en biltur fra Gudbrandsdalen til Stryn er det ikke til å unngå å kjenne på hvor trange tunnelene over Strynefjellet er. For ikke å snakke om når en lastebil passerer.

– Dette er de verste tunnelene i Europa, forteller den tyrkiske yrkessjåføren, Oktay Tamagusta til GD. For å komme seg gjennom må han kjøre midt i vegen. Det er helt vanlig, ifølge et av Vestlandets største spedisjonsfirmaer.

I over 20 år har næringslivet og politikere på begge sider av fjellet ønsket forbedring, endelig ser de ut til å bli hørt. Flertallet i Stortingets transportkomité ønsker ny tunnel og har lagt inn 1 milliard til oppstart i første periode av Nasjonal transportplan (NTP) (2022–2033) og 3,4 milliarder i andre periode. Det skal være nok til en ny, lang tunnel som fjerner 13 raspunkter på strekningen Skåre-Breidalen. I tillegg blir vegen rustet opp helt fra Otta.

Smale, bratte, mørke og brannfarlige tunneler er ingen trygg framtid

Nå gjenstår sluttbehandling i Stortinget mandag og at politikerne de kommende årene faktisk gir penger som lovet i NTP. For selv om noe ligger inne i NTP kan den politiske maktkampen stokke om på prioriteringslista. Det har vi sett før, både på vegstrekninger som E6 og dobbeltspor på jernbanen til Lillehammer.

Når dobbeltspor til Lillehammer framstår som en stadig mer uvirkelig drøm, vil gods måtte fortsette å fraktes på vegene. Det er uheldig for klimaet, nærmiljøene og trafikksikkerheten.

40 år gamle smale, bratte, mørke og brannfarlige tunneler og en stor andel tunge kjøretøy skaper ingen trygg framtid for verken transportbransjen, næringslivet, turister eller innbyggere. Vegen mellom Lom og Stryn er viktig for landet. Den knytter landsdeler sammen og er en svært viktig transportåre for næringslivet på Vest- og Østlandet.

Nå må ny Strynefjelltunnel omsider bli virkelighet. Det er viktig for regionene på begge sider av fjellet.