Under tirsdagens oppstartsmøte for Furusjøen Rundt-rennet, ble de to ildsjelene hedret for sitt virke i idrettslaget på Kvam.

I en pressemelding skriver idrettslaget at «Begge uttrykte takknemlighet for å ha fått lov til å legge ned en uvurderlig innsats for idrettslaget gjennom mange år. De håpet også at de fikk lov å fortsette med sin innsats i tiden framover, noe som laget setter stor pris på».

– Å skape trivsel og aktivitet for mange i et lite tettsted er svært viktig, og det synes vi er gøy, fortsatte de i sine takketaler.

Vedtatt allerede i januar

Ole Kristian bemerket også at han nå var tredje generasjon som har blitt utnevnt som æresmedlem. Tidligere har morfar (Olaf) og far (Svein) blitt hedret for mange års innsats.

Styret i Kvam IL vedtok utnevnelsen allerede i januar, men grunnet ulike omstendigheter, endringer og avlysninger grunnet covid-19, var det først tirsdag at de fikk samlet kandidatene sammen med andre i klubbhuset.

I pressemeldingen takker Kvam IL dem begge for innsatsen de har lagt ned gjennom mange år.

Sammen med buketter, fikk de overrakt maleri malt av Vigdis Kleiven Sveen.

Mange års innsats

Torunn Sigstad engasjerte seg i håndballen i klubben mot slutten av 1970-tallet, etter selv å ha vært en aktiv håndballspiller. Hun har vært leder, sekretær, styremedlem, og trener i skigruppa. Hun har også vært nestleder i idrettslag og trekkes fram av laget som en viktig brikke i dugnadsgjengen som arrangerer Furusjøen rundt.

Ole Kristian Rudland deltok selv aktivt i fotball, ski og sykkel i Kvam IL. I 1981 ble han styremedlem i idrettslaget. Han har blant annet vært nestleder i fotballgruppa, leder for ski- og sykkelgruppa og vært leder av organisasjonskomiteen for Furusjøen Rundt. Siden 2014 har han vært styreleder i Furusjøen Rundt AS.