I Lillehammer kommune har det i flere uker vært jobbet aktivt med forberedelser til vår nye krevende situasjon. Det jobbes godt for å få i gang flere behandlingsplasser. Det begynner å sette seg når det gjelder utfordringer knyttet til koronasmitten. Vi vil berømme våre medlemmer og ansatte for den måten de har tatt de nye utfordringene på. De er omstillevillige og positive. All ære til dem.

Det er mange som er berørt når arbeidsplasser stenges og ansatte må inneha nye oppgaver. Når ansatte blir omdisponert skal endringene drøftes med tillitsvalgte. Ansatte har fortsatt et liv utenfor arbeidsplassen, og flere hensyn må veies.

Hovedtillitsvalgte er normalt tett på prosessene i kommunen. Noen ganger i det siste har det gått litt fort, og uten dialog med oss. Men nå har det kommet på plass faste møter med alle kommunalsjefene hver uke. I tillegg har vi faste informasjons- og drøftingsmøter med tjenesteområdene.

Men en informasjonsutfordring har vi fortsatt. Det er ikke greit for ansatte å måtte følge med i lokalpressa for å få med seg hvilke endringer som skjer på egen arbeidsplass. Det hadde vært greit å få dette via egen ledelse før det kommer i media.

Ledere på alle nivå jobber intenst med å få på plass nødvendige endringer. Tempoet er skrudd opp ytterligere for å være klare når vi får smittede pasienter som trenger pleie. Mange av disse lederne er på jobb fra tidlig til sent.

Vi får nå mange nye forbilder innen flere nivå, fag og roller. Heltene fortjener både respekt og stor takk.

Anne Berit Vollan, Gunn Hilde Anundskås og Cecilie B Andersen, hovedtillitsvalgte Fagforbundet Lillehammer