Erna Solberg ser ut til å mene at det er helt ok at bedrifter går konkurs på grunn av smitteverntiltakene. Det er SV dypt uenige i.

Tvert imot må vi må berge både bedrifter og ansatte over krisen. Og de som sliter med økonomien må få bedre støtte for å holde seg på beina.

Derfor foreslår SV:

  • Dagpenger: senke inntektskravet for å få dagpenger. Forlenge perioden med forhøyet sats så lenge krisa varer.
  • Permittering: utvide perioden til 18 måneder, lønnsplikt for arbeidsgivere i 2 dager tilsvarende forliket i fjor.
  • Stoppe muligheten til oppsigelser, lederbonus og utbytte for bedrifter som får statlig korona-støtte.
  • Kompensasjonsordning for bedrifter må endres for å sikre at den er treffsikre og dekke flere utgifter, i motsetning til nå.
  • Bransjer som nå får nedstenging eller drastisk reduksjon i driftsmulighetene må få en egen ordning med støtte som dekker omsetningstap.
  • En milliard til bostøtte (tilsvarer den halve milliarden fra i fjor) og ei sosial krisepakke.
  • Gi studentene ekstrastipend under pandemien

Nå må visst opposisjonen igjen ta ansvar, finne sammen og få på plass tiltak for nå kjøres levedyktige bedrifter i grøfta. Å vurdere og se på, Som Regjeringen sier, holder ikke.

Det trengs handlekraft og gode ordninger.

Karin Andersen, leder i Stortingets kommunal og forvaltningskomité, stortingsrepresentant SV Hedmark