Gausdal Historielag har i løpet av 2021 gitt ut ett temahefte og tre bøker, noe som er imponerende for et lite lag og særlig når alt er frivillig arbeid. Gausdalsminner nr. 19 er en av bøkene som ble utgitt , og den har et opplag på 900 og selger bra.

Historielagets styre gjorde høsten 2021 flere henvendelser til avisa med håp om omtale av noen av disse utgivelsene. Resultatet ble nedslående. Ingen av våre utgivelser ble omtalt.

Torveig Dahl, styreleder i Gudbrandsdal historielag Dølaringen , hadde også nylig et leserbrev der hun skriver om GD s manglende dekning av kultur og lokalhistorie i bygdene.

Så vi ønsker svar på er følgende :
Hvordan er prioriteringen i GD når nye lokale historiske bøker møtes med så liten interesse?
GD leserundersøkelser som støtter opp under avisas prioriteringer ?
Hva slags vurderinger gjøres når for eksempel når resultater fra lokale kortspillklubber får to tredjedelsside? Er ikke «bridge« langt smalere?

Og er GD i ferd med å bli ei byavis med stor vekt på alt som rører seg på Lillehammer, men med lite fra distriktene?

Inga Johanne R. Pighaug og Marit Hjelmstad, styret i Gausdal Historielag