Ringsaker har en stor utfordring i årene fremover, da det gradvis skal skaffes til veie ca. 300 mill. mer inntekter i året, fordi eldrebølgens økte kostnader skal fordeles på stadig færre produktive innbyggere.

Vi må løse dette ved hjelp av en massiv tilrettelegging og markedsføring som fører til befolkningsvekst over landsgjennomsnittlig vekst prosent, og bli vekstkommune. Da mottas kraftig økte rammetilskudd, og mer skatteinntekter fraunge nye innbyggere.

En god «landsbyplan» i utvalgte kretser, og en fortsettelse avbyutvikling i Brumunddal og Moelv må til, dog med en rettferdig fordeling av midlene etter innbyggertall.

I denne planen må inngå attraktive tidsmessige tomter som står klare til etterspørsel kommer.

Ved å starte aktivt nå, og skape landsbyforumer for hver landsby sammen med kommunen, foreningslivet, kulturlivet og innbyggerne, kan vi bli en foregangskommune i befolkningsutvikling og tilrettelegging av vekst som gjør oss i stand til å løse dette massive 300 millioners spøkelset. Vi kantiltrekke oss nye og ressurssterke innbyggere fremover.

Det nye sykehuset kan akselerere disse mulighetene til en ny dimensjon, men planen og målsettingen må uansett utvikles.

En landsby bør bl.a. inneholde:

1. Mest mulig byggeklare og varierte utsiktstomter – fra 0,5 til 10 dekar. (les småbruk)

2. Samle alle helsetilbud og tjenester av offentlig og privatehelsetjenester i et helsehus.

3. Samle mest mulig aktiviteter i idrett, kultur og annen frivillighet i et «landsbysentrum og kulturhus»

Benytte seg av erfaringene med arkitektur og landskapsplanlegging, og skape attraktive landsbyer og byer ved å kanskje gjenopprette bygningsrådet? Se på LOM, se på utsiktsbakken på Lillehammer, eller gågata i Lillehammer, eller Ullevål Hageby i Oslo! Her er det helhet.

Vi må starte nå – på denne langsiktige kampen – for å etterlate oss noe attraktivt. Det tar kanskje 50 – 100 år før det blir fint. I dag bygger vi alle slags typer hus vedr. materialer og utseende og farger. Og tomtefeltene ser ut som makkverk av planløshet. Hvert enkelt hus kan være fine nok, men sammenhengen, uterommet og landsbyfølelsen uteblir.

Ta f.eks. den nedlagte Mesnali skole nå. La den i det minste stå usolgt, til det legges en plan for Mesnali.

Kjør en biltur fra Trondheim og hjem. Man kan ikke unnlate å se mangel på helhetlig arkitektur i tettstedene Berkåk – Oppdal – Dombås – Otta m.m. Det er et bedrøvelig syn.

Hva gjør man riktig imellom-Europa? Alle kan se på TV hvor flott det er i deres landsbyer? Det er nok å se på Tour de France. Her er det arkitektoniske perler med helhet overalt! Hva skal til?

Jo, man må ha strenge reguleringsplaner, detaljerte regler og sterk styring av byggeskikk, fargebruk, miljøelementer, smågater og brolegging m.m. både i «innerom og uterom».

Det må vi skaffe oss i Ringsaker. Om vi noen gang skal få kommunen vår attraktiv, må vi innse at naturen er flottest urørt, og det menneskeskapte etterlater oss i generasjoner!

Elene Wessel og Ole Berg, 1. og 2.-kandidat, Ringsakerlista