Gå til sidens hovedinnhold

Nye signaler for sykehus i Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

GD MENER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Covid 19-pandemien
påvirker utviklingen av Innlandets sykehusutvikling. Inkludert spørsmålet om lokaliseringer. Erkjennelsen kan knapt sies å være oppsiktsvekkende. Men nå er den også nedfelt i saksdokumentene for det forestående styremøtet i Sykehuset Innlandet i neste uke.

Helse Sør-Øst har varslet forsinkelser i sitt arbeid med grunnlaget for ny sykehusstruktur i Innlandet. Pandemien gir forsinkelser både på grunn av arbeidspress og at nye erfaringer kan påvirke valg av løsninger.

Dette erkjenner adm. direktør Alice Beathe Andersgaard. Hun skriver i sine vurderinger til saken om virksomhetsstrategi for årene 2021–2024 blant annet dette:

«Dette arbeidet vil gi viktige styringssignaler og legge til grunn vurdering av bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, lokalisering og økonomisk bærekraft på bakgrunn av det definerte virksomhetsinnholdet. Videre vil dette arbeidet tydeliggjøre forutsetninger for etablering av ny sykehusstruktur i Innlandet, og gi retning for videre utvikling og planlegging av nødvendige omstillingsprosesser.»

Mange nye kort skal stokkes før ny sykehusstruktur vedtas

Sitatet er av det interessante og selvsagte slaget. Men det er viktig at dette blir skrevet og erkjent. Helt uavhengig av Covid 19-pandemien var Helse Sør-Øst sitt etterprøvingsarbeid, inkludert en ajourført samfunnsanalyse, imøtesett med interesse.

Pandemiens virkninger er det ingen som pr. dato kan si noe sikkert om. Annet enn at både innhold, struktur og lokaliseringer kan bli påvirket for Sykehuset Innlandets videre utvikling.

Sykehusstyret kan knapt gjøre annet enn å ta direktørens innspill til etterretning. Mange nye kort skal stokkes før ny sykehusstruktur vedtas.