Med fersk kjennskap til hva en pandemi kan utløse av utfordringer for samfunn over hele verden, er det flere som tenker nye tanker i disse dager. Noen tenker at følgene av pandemien kan komme til å gi oss et skifte i måten vi løser samfunnsutfordringer på, og hvordan vi skaper verdier og arbeidsplasser. For til syvende og sist er vi alle i samme båt. Selv om kursen er ustø, oppleves båten å dreie i en annen retning enn tidligere, og vil søke mot «det grønne skiftet». Mot mer bærekraftig utnyttelse av våre felles ressurser, mot sosial - og miljømessig bærekraft. Som noen ganske riktig har uttrykt det; «med rød bunnlinje blir det ikke noe grønt skifte!» Den økonomiske bærekraften trumfer alt.
Vi står midt i en enorm økonomisk redningsaksjon verden over, som er helt nødvendig for å komme videre etter krisen. Midler som forhåpentligvis kan bidra til å berge strukturen i næringslivet slik vi har kjent den. Vi må regne med at det blir store utfordringer og omveltninger de neste årene, ikke minst på grunn av temmelig slunkne statskasser. For Norges del, med store reserver, men en økonomi som fortsatt er tett knyttet til salg av olje og gass, kan det bli ekstra spennende. Behovet for omstilling er større enn vi trodde for bare en måned siden. Og det er ikke håp om at veksten i arbeidsplasser vil komme av seg selv. Vi må stimulere gründere med gode ideer, og samtidig stimulere til vekst i eksisterende bedrifter i Innlandet.
Innovasjon Norges samfunnsrolle er å være en av næringslivets nærmeste medspillere i opp – og nedturer. Rollen har gitt oss en dyp innsikt i Innlandets næringsliv. Stadig blir vi imponert over kompetente folk, kvalitetsprodukter og konkurransedyktige tjenester, men vi oppdager ofte at det er et potensial for å ta ut mer – det være seg nasjonalt eller i eksportmarkeder. For å sikre fremtidens velferd er vi avhengige av at flere bedrifter i Innlandet våger å ta steget. Med kontor lokalt og i alle de viktigste eksportmarkedene verden over er vår ambisjon å gi lokale ideer mulighet til å løse globale samfunnsutfordringer..
Noen går foran, de ser at utfordringer framover i tid også vil gi tilsvarende muligheter. Det er en konstruktiv tilnærming til nye forretningsmuligheter.
Et eksempel på en gründertype med slikt tankesett er Marita Aanekre som GD presenterte for en stund siden. Over natta tok hun over farsgarden med husdyrproduksjon og alt det innebærer. Med begrenset innsikt i næringa, og et brennende engasjement for menneskene rundt seg, valgte hun å snu på flisa og starte arbeidet med å kvalifisere garden for «Inn på Tunet». Garden er blitt en arena for positive opplevelser og mestring, et tilbud om en bedre hverdag for mennesker med ulike utfordringer.

I tillegg tilbyr Marita og samarbeidspartnerne i selskapet Ut i Det Blå AS skreddersydde opplevelser for bedriftsmarkedet. Med nystartede Eventyrlig Overnatting AS er sirkelen sluttet – enn så lenge. I fjor sommer pågikk test av konseptet ved inngangen til Peer Gynt-forestillingene på Gålå. Et våkent blikk vil ha skimtet en «skogsoase» med merkelige og fristende overnattingstilbud, blant dem et flyttbart hotellrom i massivtre og hengende svevetelt med høy komfort. Kortreist servering i skogbrynet hørte med. Autentisk, annerledes, bærekraftig og opplevelsesbasert, som seriegründeren selv!
Virksomhetene har siden oppstart fått drahjelp fra Innovasjon Norge til å redusere risiko gjennom ulike ordninger som etablerertilskudd og investeringstilskudd gjennom BU-midlene. Incentiver som gjør det litt lettere å starte noe nytt og med redusert risiko.

Innlandet trenger slike fremoverlente gründerbedrifter som våger å satse og som bidrar til å løse samfunnsutfordringene framover.

Torunn Linneberg, Innovasjonsrådgiver, Innovasjon Norge