Gå til sidens hovedinnhold

Nye Veier bygger raskere enn vi gjorde tidligere

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiets Bengt Fasteraune påpeker i GD på nytt at det finnes forsinkelser og usikkerhet i E6-utbyggingen frem til Øyer. Det har han selvsagt rett i. Komplekse prosjekter har en usikkerhet. Fasteraune ønsker videre at statsministeren skal gi forsikringer om detaljene i videre fremdrift slik at usikkerheten blir borte. Men denne usikkerheten kan vi ikke vedta eller forsikre oss bort fra politisk.

Derimot er det mye annet som enten kan eller må vedtas politisk. Hvis E6 skal bygges gjennom Lillehammer og Gudbrandsdalen, må trasé og arealbruk vedtas politisk – ellers blir ikke veien bygget. Politikere kan vedta å legge ned Nye Veier og i praksis avslutte pågående byggeprosesser. Politikere kan altså gjøre mye som både skaper usikkerhet og stanser utbygging.

Ny anbudsprosess på Storhove-Øyer forsinker fremdriften på akkurat denne parsellen med typisk et år. Dette er en kort parsell, og det er ikke sikkert det påvirker ferdigstilling i 2025 – andre deler av prosjektet kan ha vært bestemmende for sluttdatoen. Så avbruddet i kontraktsforhandlingene kan forsinke parsellen et sted mellom ingenting og et år. Men det er fortsatt usikkerhet i prosjektet, og det kan skje andre ting som gir store forsinkelser. Vi kan få en ny politisk ledelse som ikke vet om den vil bygge veien eller ikke, og det kan være at lokale politiske myndigheter ikke får tatt beslutninger – for å nevne det mest åpenbare. Så ingen kan gi en absolutt forsikring om en sluttdato.

Etter åtte års erfaring trenger vi ikke spekulere eller teoretisere om hvordan Nye Veier vil fungere, slik Fasteraune gjør. Vi vet hvordan denne modellen fungerer. Forsinkelsene er færre enn før, og de er mindre enn før. Men de finnes fortsatt. Samtidig er utgangspunktet et høyere utbyggingstempo. Derfor har det de siste årene vært bygget og ferdigstilt langt mere vei enn da de rød-grønne styrte. Det er jeg glad for, for samferdsel er viktig for mennesker – både i Oppland og i resten av Norge.

E6 er en vei som binder Norge sammen, og bedre vei og jernbane betyr mye for hvilke muligheter mennesker i Oppland har. Samtidig koster det mange penger. Og en ny motorvei eller jernbane er et stort byggeprosjekt som både tar plass og er synlig, og som derfor vil komme i konflikt med andre viktige hensyn. Derfor skjønner jeg at noen mener det ikke er verdt kostnadene, og ikke ønsker å bygge veier og jernbane. Det er et greit standpunkt. Og jeg skjønner også at de da er imot Nye Veier. For Nye Veier bygger nettopp mer vei og jernbane enn vi gjorde før.

Jeg tror at Bengt Fasteraune har samme mål som meg og Høyre om at E6 skal bygges ut så raskt som mulig. Og det er positivt. Problemet er at det i beste fall er høyst uklart om partiet hans ønsker dette. Senterpartiets førstekandidat i Oppland har uttalt at Senterpartiet ikke ønsker å bygge den planlagte firefeltsveien gjennom Lillehammer. Dette er nok et eksempel på at Senterpartiet er både for og imot de samme prosjektene på en gang. Det skaper helt unødvendig usikkerhet, og hindrer at prosjekter blir gjennomført.

Høyre kan ikke eliminere all usikkerhet i store utviklingsprosjekter. Men vi tilfører heller ikke unødvendig usikkerhet. Når vi har besluttet å gjennomføre et prosjekt, går vi politisk inn for å gjennomføre det både sentralt og lokalt. Vi leter etter best mulig løsninger, og vi står for løsningene både når det er populært og vi ser de positive sidene, og når det er upopulært. Derfor blir prosjekter gjennomført med Høyre i regjering.

Hans Olav Sundfør, Lillehammer, stortingskandidat for Høyre i Oppland

Det kan ikke være opp til et selskapsstyre å bestemme utbyggingsrekkefølgen