Gå til sidens hovedinnhold

Nye Veier, overkjøring og ufin strategi

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


GD skriver 3. mars på lederplass at “det går for fort på E6 for politikerne”. Bakgrunnen er artikkelen fra 27. februar, hvor politikerne i Øyer ønsker at lavere fartsgrense på nye E6 skal utredes. Vi i Miljøpartiet De Grønne er enige med GD i at “Hensynet til lokalsamfunn og infrastrukturens omgivelser minimaliseres”.

Nye Veier ønsker å bygge raskt (og hensynsløst?); byggestart er estimert til 2020 på strekningen Storhove – Øyer, og for å nå denne byggestarten er det bare tiden og veien. Lokalpolitikere presses, men vi håper Øyer står imot og gjennomfører grundige utredninger før reguleringsplanen godkjennes.

Nye Veier planlegger å lyse ut de tre parsellene Moelv – Roterud, Roterud – Storhove og Storhove – Øyer i løpet av 2019. Verdien på kontraktene er rundt 8 milliarder kroner.

Når Nye Veier, et heleid aksjeselskap under samferdselsdepartementet, banker på og ber deg godkjenne forslag til reguleringsplan innen en urimelig kort frist, for å sette i gang bygging raskest mulig, så kan det oppleves som både ufint og overkjørende. Er det slik at samferdselsdepartementet nå bestemmer alt, og at kortest mulig reisetid mellom byene i Norge er eneste mål?

Strekningen Øyresvika – Storhove er planlagt å gå gjennom Naturreservatet Lågendeltaet, som har lovens strengeste vern. For at Nye Veier skal kunne bygge lovlig gjennom naturreservatet må verneforskriften gjennom en tidkrevende prosess for å bli endret og opphevet. Kommunedelplanen har ikke anledning til uten videre å sette til side en verneforskrift. Miljøpartiet De Grønne frykter at strekningene Moelv – Øyresvika og Storhove – Øyer blir ferdige først, og når kun den lille flaskehalsen gjennom naturreservatet står igjen, vil dette vil føre til et stort press for å få endret verneforskriften, slik at byggingen gjennom Lågendeltaet Naturreservat blir realisert.

Vi mener politikerne i de berørte kommunene må ta sitt ansvar på alvor, og ikke la seg tråkke på av Nye veier.