Varslingsanlegg i driftsbygningen og snarrådig inngripen av folk på garden, hindret det som kunne blitt en storbrann.

- Varslingsanlegg er gull verdt. Heldigvis har de aller fleste garder det nå. Her kunne det gått mye verre hvis ikke branntilløpet hadde blitt oppdaget så tidlig, sier brannsjef i Midt-Gudbrandsdal Brannvesen, Per Martin.

Brannvakta i Lillehammer fikk onsdag kveld litt før klokken 21.00, melding om brannen på garden, som ligger i Gardvegen på Kvam. Garden har 200 griser og 75 storfe, og brannen startet bare få meter fra storfebesetningen.

Det ble kommandert ut brannmannskaper fra Skåbu, Kvam og Vinstra.

Gardbrukeren selv var ikke hjemme, men hans far og gardbrukerens samboer var på garden og startet slokkingen med pulverapparat.

De fikk bukt med flammene, og i det røykstinne fjøsrommet fikk de i seg mye røyk. For sikkerhets skyld ble de kjørt til lege for sjekk, etter at brannmannskapene kom dem til unnsetning.

- Vi har nå mannskaper på plass som utfører tilsyn på plassen, opplyser brannvakta i Lillehammer, en time etter at brannen brøt ut.

Det er foreløpig uvisst hva som forårsaket brannen, men brannmannskaper på stedet sier til GD.no at brannen muligens har brutt ut i det elektriske anlegget, eller i en fórtruck i fjøset.