ØYER: - Vi legger opp til kjapp reisetid og med stopp på mange flere stasjoner enn den foreslåtte traseen gjennom Østerdalen. På denne strekningen er det snakk om tre stoppesteder mens vi planlegger fleksible stopper på forskjellige stasjoner gjennom hele Gudbrandsdalen. Og Lillehammer vil få gleden av alle togstoppene på alle våre avganger til og fra Oslo, sier kommunikasjonssjef Thor Westergaard Bjørlo i Norsk Bane.

I løpet av 45 minutter vil togpassasjerene være på plass på Dombås etter at toget har tatt av fra Lillehammer stasjon. På to timer og tretti minutter vil toget ankomme Trondheim.

Nå er ordførere i Lillehammer og Gudbrandsdalen på hogget, og er overbevist om at en eventuell høyhastighetsbane mellom Oslo og Trondheim må gå gjennom Gudbrandsdalen.

- Dette har vi stor tro på. Og mer nå etter at Norsk Bane i klartekst har forklart om de muligheter som foreligger, sier ordførerne i Lillehammer, Sør-Fron og Vågå.

Synnøve Brenden Klemetrud (Ap), Aksel Eng (Ap) og Rune Øygard (Ap) henger seg nå på i kampen om høyhastighetstog, og mener en trasè gjennom Gudbrandsdalen er mer realistisk enn hva den tyske gruppen VWI foreslår gjennom Østerdalen.

- Hele Mjøsregionen vil dra nytte av en høyhastighetsbane fra Oslo til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. Så er ikke tilfellet dersom den skal gå gjennom Østerdalen. Så nå må vi stå på for å få traseen gjennom Gudbrandsdalen på kartet. Det er bare tida og vegen for det, sier Brenden Klemetrud, Eng og Øygard.

De tok selv initiativet til et møte med Norsk Bane, som har drevet med togprosjektering gjennom 20 år.

Les mer om saken i fredagens papiravis.